Banícke a hutnícke múzeum Liptovská Maša


Video

Krásne prostredie, milí ľudia a vyslovená myšlienka “Čo keby sme natočili video o našom múzeu v Liptovskej Maši?” Natočme!.